Jury
Main Competition Jury
 • Jury chairman
  ALEXANDER MINDADZE
 • EKATERINA VILKOVA
 • SABINA EREMEEVA
 • PAVEL KOSTOMAROV
 • ANDREI PROSHKIN
 • YURI STOYANOV
 • KONSTANTIN SHAVLOVSKY
The jury of the «Kinotavr. Short meter»
 • Jury chairman
  MIKHAIL KRICHMAN
 • OKSANA BYCHKOVA
 • SERGEI ZEMLYANUKHIN
 • ALISA KHAZANOVA